Činnosti

» znalecké posudky pro daňové účely při prodeji, darování a dědictví
» tržní ocenění nemovitostí pro úvěrové řízení, stanovení kupní ceny, vypořádání spoluvlastnictví
» ocenění nemovitostí pro nepeněžitý vklad do společnosti
» ocenění nemovitostí pro konkurzní řízení
» stanovení ceny nemovitosti pro daňové odpisy