Portfolio

Ing. Miroslav Baláš
narozen 8.12.1976 v Brně

 

Linked In

Katalog znalců na Justice.cz


1995 - 2000
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

2000 - 2003
Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství

od roku 2007
UniCredit Bank
interní odhadce
specialista oceňování nemovitostí

2014
soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu č.j.  Spr 3803/2013-38 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti

Kde nás najdete: